LOGIN
ID
PW

회원가입  아이디비밀번호찾기

  • 다음카페
  • 페이스북

  • HOME
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

제목 2013 전국성화학생캠프
날짜 2013-08-04

세계평화통일가정연합 2013전국성화학생캠프 개최 안내

일정 : 2013년 8월 2일 ~ 4일(일) : 2박3일    

참가인원 : 6,500명                                 

장소 : 강원도세계잼버리수련원                                                             

문의 : 세계평화통일가정연합 2세국(02-3271-5079)

 

2013 한국가톨릭스카우트 야영대회 개최안내
제18회 부엉이패밀리 오토캠핑대회 개최 6월 7일 ~ 9일 2박3일
목록